Fragment dotsHero imageFragment letter

Jak změnit dodavatele energií:
Váš komplexní průvodce.

Zveřejněno: 25.8.2023

Pokud jste se někdy zamysleli nad tím, jak snížit své měsíční náklady na energie, pak jste se pravděpodobně setkali s myšlenkou změny dodavatele energií. Proces může být na první pohled zdánlivě složitý, ale to jen na první pohled. Tento článek vám přiblíží tento proces, který je pro nás každodenní rutinou.

Proč zvažovat změnu dodavatele energií?

Důvody pro změnu dodavatele energií jsou různé. Nejčastěji se jedná úsporu nákladů nebo o nespokojenost s kvalitou služeb u stávajícího dodavatele. Díky liberalizaci trhu s energiemi si můžete vybrat z velkého množství nabídek a najít tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Každý rok využije této možnosti stovky tisíc lidí v České republice, podle statistik Energetického regulačního úřadu bylo v roce 2022 takových změn téměř 400 tisíc.

Graph

Zdroj dat: Energetický regulační úřad

Postup při změně dodavatele energií

Změna dodavatele energií je administrativní proces, který se skládá z několika kroků:

1

Výběr dodavatele a podpis smlouvy

Po srovnání nabídek si vyberete dodavatele, který vám nejlépe vyhovuje. Kromě ceny byste měli zvážit i jiné faktory, jako je kvalita zákaznického servisu. Pokud již máte vybráno, tak s novým dodavatelem uzavřete smlouvu.

U nás je to možné například pomocí on-line sjednání, které je velmi jednoduché a za pár minut máte hotovo. Zde se o něm dozvíte více.

2

Oznámení stávajícímu dodavateli

Jakmile podepíšete novou smlouvu, začneme na základě Plné moci komunikovat s vašim původním dodavatelem a dle smluvních podmínek s ním za vás ukončíme smluvní vztah. Vždy dáváme maximální důraz na to, aby vše proběhlo bez problémů.

3

Přechod k novému dodavateli

Původní dodavatel energií nám po našem oznámení o ukončení smlouvy sdělí datum, od kterého přestane být vaším dodavatelem. Toto datum vychází z podmínek smlouvy (více se dozvíte níže). Pomocí několika administrativních kroků poté zařídíme, abychom se od tohoto data stali vaším dodavatelem.

4

Zahájení dodávky

V den zahájení dodávek energií Vám zašleme potvrzení o začátku smluvního vztahu. Do 30 dnů je vám zároveň původní dodavatel povinen zaslat konečné vyúčtování. Vždy doporučujeme si v den změny udělat kontrolní odečet vašeho elektroměru nebo plynoměru pro případnou reklamaci konečného vyúčtování.

Smlouvy na dobu určitou a neurčitou

Doba určitá

Je uzavřena na konkrétní časový úsek, například na jeden, dva nebo maximálně tři roky. Tato doba většinou začíná běžet od zahájení dodávky, nikoliv od podpisu smlouvy a o jejím počátku je dodavatel povinný vás informovat. Bezplatné ukončení této smlouvy je možné zpravidla nejpozději několik měsíců před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, jinak bývá smlouva většinou automaticky prodlužována.

Výhoda: Po dobu platnosti smlouvy jsou ceny za energii fixní, což Vám umožní lépe plánovat výdaje.

Nevýhoda: Tato smlouva vás zavazuje k dodavateli na celou dobu její platnosti a předčasné ukončení bývá spojeno se sankcí.

Doba neurčitá

Je uzavřena na neurčité období (může tedy být platná pár měsíců nebo několik let). Její ukončení je velmi jednoduché, výpověď můžete podat kdykoliv a k ukončení dojde po uplynutí výpovědní lhůty. Ta bývá většinou 3 měsíce a začíná běžet následující měsíc po doručení výpovědi.

Výhoda: Flexibilita a možnost kdykoli změnit dodavatele.

Nevýhoda: Může být změněna cena v průběhu trvání smlouvy.

Je potřeba si vždy tyto informace ověřit u svého dodavatele. Výpovědní lhůty, automatická prodloužení a podobné termíny může mít každý dodavatel nastavené jinak.

Na co si dát pozor

1

Podomní prodejci

Někteří z nich mohou být neseriózní a pokusit se vás přesvědčit k přechodu k jinému dodavateli na základě výhodné nabídky. Vždy si vyžádejte všechny informace písemně a nechte si dostatek času na zvážení nabídky. Výhružky odpojením elektřiny nebo plynu jsou pouze formou nátlaku. V takovém případě se obraťte na svého dodavatele nebo na Energetický regulační úřad.

2

Černý odběr

Černý odběr je situace, kdy odběratel spotřebovává energii bez platné smlouvy s dodavatelem nebo distributorem, nebo když odběr probíhá bez řádné registrace. Takové jednání je nejen nelegální, ale také velmi rizikové, protože pokuty za černý odběr mohou být vysoké.

3

Nekorektní jednání původního dodavatele

Někteří dodavatelé mohou vůči svým zákazníkům, kteří projeví zájem o přechod k jinému dodavateli, uplatňovat nekalé praktiky. Mohou například odmítat sdělit přesné datum ukončení smlouvy.

Podle zákona má každý odběratel právo na přístup ke všem informacím týkajícím se jeho smlouvy. To zahrnuje mimo jiné i detaily o době trvání smlouvy, případné výpovědní lhůtě a podmínkách pro její ukončení. Pokud se setkáte s takovým neetickým jednáním ze strany svého dodavatele, je důležité se obrátit na příslušné regulační orgány, jako je Energetický regulační úřad.

ČLÁNKY NABITÉ INFORMACEMI

ZÍSKEJTE NAŠE ČLÁNKY RYCHLOSTÍ SVĚTLA

Přihlaste se k našemu newsletteru s tím nejzajímavějším ze světa energetiky nebo tipů pro domácnost. Možnost odhlásit se máte vždy.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Zapojte e-mail do naši soustavy